Vikten av att rekrytera rätt | Work and Passion

Vikten av att rekrytera rätt

vikten-av-att-rekrytera-rätt600x400

Att rekrytera rätt är inte alltid så lätt. Det finns undersökningar som visar att endast 45 procent av de större bolagens rekryteringar blir mycket lyckade, alltså är det 55 procent som inte blir så lyckosamma som man önskat. 55 procent, mer än hälften! Att göra en felrekrytering kan kosta ett företag otroliga summor pengar, tid och framförallt energi. Det är urval, intervjuer, referenstagning och förhandlingar som ska göras. 700 000 är en summa som ofta anges när det pratas om kostnader för felrekryteringar, det är en rejäl summa. Men det är inte bara rent ekonomiskt som företag drabbas när det blir felrekrytering. Får man in en person som inte alls är med på företagets värderingar och företagskultur kan det skapa oro, irritation och påverka motivationen hos övriga medarbetare. Att rekrytera är att investera, och det handlar inte om en engångsinvestering.

Vad som är rätt för just er kan bara ni själva säga, men självklart finns det vissa saker man kan tänka på för att minimera risken för att rekryteringen går fel.Tänk igenom kraven en gång extra

När ni gör er kravprofil, tänk verkligen igenom krav och önskemål. Ifrågasätt er själva om det till exempel verkligen behövs en universitetsutbildning, eller skrivs det bara på rutin. När det ställs högre krav minskar såklart kandidatutbudet, och ibland kanske det är bra för att kandidathanteringen ska bli hanterbar. Men risken finns även att personer som skulle passa tjänsten perfekt sållas bort om kravprofilen innehåller för höga krav. Dessutom kan det vara demotiverande för en person att ha en tjänst där kraven är för högt satte i förhållande till tjänsten.Vikten av en välplanerad introduktion

Att ge en ordentligt och välplanerad introduktion är en förutsättning för att den stjärna som ni har anställt ska lyckas lysa klart. Ge rätt förutsättning. Personal kan ibland liknas vid maskiner, ur en negativ aspekt, att vi inte är maskiner som kan köra på. Och det är sant, men det finns en likhet mellan maskiner och personal, båda behöver ibland reparationer och för att minska risken för reparationer bör vi underhålla våra maskiner och vår personal.Personlighet

Självklart är det viktigt att personen har rätt kompetens, men lika viktigt är det att personen har rätt inställning och personlighet. Att personen passar bra in i gruppen, att den är överens om företagets värderingar och den kultur som råder. Att anställa en person som inte kan acklimatisera sig efter rådande kultur är varken sjysst mot företaget eller kandidaten.Hur löser man problemet?

Fler och fler företag väljer att ta saken i egna händer och starta gymnasieskolor och YH-utbildningar för att få bukt på problemet. Det är en långsiktig och hållbar lösning, men kanske inte möjlig för de mindre företagen och det löser ju inte problemet just nu.

Se till att ditt företag har en genomtänkt och proffsig rekryteringsprocess. Gör en ordentlig genomlysning. Stressa inte med att tillsätta en kandidat. Det kostar mindre att anställa en person fyra veckor ”för sent” än vad det kan kosta att göra en felrekrytering.

Människor är människor och allt kan hända. Felrekryteringar kommer att ske, oavsett hur väl förberedd du är. Men desto mer förberedd du är, desto mer kan du troligtvis minimera antalet felrekryteringar.

Work and Passion är ett komplement till rekryteringsprocessen. Vi hjälper dig med en av de mest tidskrävande delarna i processen, matchning. Vi matchar ditt behov med vår kandidatbank och tar snabbt fram kandidater som passar ditt behov. Du får se obegränsat med kandidater anonymt. Hittar du rätt kandidat betalar du 900 kr för kontaktuppgifterna, 6000 kr för intervju och 15 000 vid anställning.