Kontorets vara eller inte vara | Work and Passion

Kontorets vara eller inte vara

Kontorets-vara-eller-inte-vara600x400

Klassiska kontor har under en lång period blivit utmanade av mer moderna lösningar. Kontorslandskap är inte direkt något nytt, men aktivitetsbaserade kontor är inte riktigt lika vanligt. Dagens arbete har förändrats rätt mycket de senaste åren. Helt nya jobb har skapats, mer och mer digitaliseras. Konstigt vore det om inte kontoren också ändrades och fick nya funktioner och former. Den största förändringen är kanske att vi inte längre har egna kontor utan att vi sitter i kontorslandskap och aktivitetsbaserade kontor. Men vad är fördelarna och nackdelarna med de nya kontoren. Passar det alla personer? Passar det alla typer av yrkeskategorier? Vi försöker bena ut det.


För- och nackdelar

Studier visar att öppna kontorslandskap är klart fördelaktig för organisationens kommunikation. Kommunikationen ökar och blir mer effektiv. Men något annat som ökar, och inte i positiv bemärkelse är antal sjukdagar. I snitt per år har personal som jobbar i kontorslandskap 7-8 sjukdagar medan personal som har eget kontor har 5 dagar.

Huvudanledningen till kontorslandskap är såklart pengar, ett företag kan dra ner sina lokalkostnader 50% om de har kontorslandskap istället för enskilda kontor. Och flera menar att kreativiteten ökar i kontorslandskap. Samtidigt menar forskare att öppna kontorslandskap tar död på effektiviteten. Störande ljud kan sänka prestationen med upp till 66 procent och det kan ta lång tid att återfå fokus när man blivit störd.


Anpassa beroende på typ av arbete

Om kontorslandskap är fruktbart påverkas av vilken typ av arbete medarbetarna sysslar med. Det är inte optimalt om du ska läsa rapporter och göra analyser, inte heller om du hanterar mycket sekretessbelagd och känslig information. Viktigast är kanske att organisationen tar hänsyn till de olika arbetsuppgifterna och de olika personligheterna som finns i företaget. Ge medarbetarna även möjlighet att jobba på distans.

Ett aktivitetsbaserat kontor är att ta kontorslandskapen till ytterligare en nivå. Aktivitetsbaserat kontor innebära att medarbetarna får tillgång till ett anpassade miljöer för arbetets skiftande behov. Dagens arbete kan skifta mellan koncentrerat arbete, avskilda telefonsamtal, större möten/sammanträden, improviserade möten, brainstorming etc. Anpassa kontorslandskapet så att dessa olika uppgifter kan genomföras på bästa möjliga sätt. Det leder till friskare, mer engagerade medarbetare som samarbetar bättre och lättare anpassar sig till förändring.


Sammanfattning

Som ni förstår så finns det tydliga för- och nackdelar med öppna kontorslandskap. Men fördelarna väger enligt mig över nackdelarna. Försök gå runt problemen. Till exempel kan det vara bra att sätta upp förhållningsregler för medarbetarna vad som gäller i landskapet; ljudlöst på telefonen, behöver man föra en diskussion så går man till ett avskilt rum etc. Att ha välgenomtänkt inredning är också en förutsättning för att kontorslandskap ska fungera. Använd heltäckande mattor, ljudabsorbenter, skapa mindre grupper i kontorslandskapet, inred med gröna växter (men allergivänliga) osv. Och glöm inte ljuset. Ljussättningen påverkar oss människor mer än vad man kan tro.

Work and Passion är en förmedlingstjänst som gör det möjligt för den som söker jobb att tjäna pengar på sitt CV. Registrera dig gratis och fyll i din profil för att vara synlig för hundratals arbetsgivare som söker personal med olika kunskap och kompetens.