Kandidatens upplevelse att söka jobb 2018 | Work and Passion

Kandidatens upplevelse att söka jobb 2018

Kandidatens-upplevelse600x400

Arbetsmarknaden har de senaste åren förändrats och det är inte alla gånger som rekryteringsprocesserna hängt med i dessa förändringarna. Det pratas ständigt om hur svårt det är att hitta rätt kompetens och vilka utmaningar företag möter. Inte riktigt lika stort fokus läggs på kandidaterna. Hur upplever kandidaterna dagens rekryteringsprocess? Hur är det att söka jobb 2018? Vi på Work and Passion var nyfikna på att ta reda på just detta; Hur ser kandidaternas upplevelse av att söka jobb ut idag?Referensgrupp

För att få svar på våra frågor bjöd vi in en fokusgrupp med en bred blandning av erfarenhet, kompetens och historia. Jämnt fördelat mellan män och kvinnor i åldern 25–60 år. Våra tillfrågade är verksamma inom HR, ekonomi/finans och sälj/marknad. Några har chefspositioner och andra är arbetssökande. Vi utformade en enkät med olika påståenden kring rekrytering, headhunting och jobbsökande som samtliga svarade på. Vi diskuterade även ett antal frågor öppet i grupper.Tidskrävande och dålig respons

En genomgående respons var att kandidaterna har en mer negativ än positiv upplevelse av att söka jobb. Det är först och främst oerhört tidskrävande. Kandidaterna lägger många långa timmar på att skriva bra cv, personligt brev och på själva ansökandet. Det görs tester som tar mycket tid och i de flesta processer innebär ansökningen ett flertal intervjuer. Allt detta får kandidaten lägga obetald tid på, vilket i detta sammanhang innebär att man tar tid från sitt nuvarande jobb.

Det vi även kunde se av undersökningen var att många anser att återkopplingen från rekryterarna är bristfällig. Kandidaterna har lagt ner mycket tid och energi på att göra sin ansökning och så möts de i vissa fall av en tystnad från rekryteraren. Man får ingen återkoppling om man gått vidare eller inte, och i de fall man får information om att man inte gått vidare får man inget svar på vad som gjorde att man inte var intressant eller aktuell. Företagen måste bli bättre på att säkerställa kandidatupplevelsen.

Några av de tillfrågade kandidaterna jämförde den svenska rekryteraren mot hur det ser ut i andra länder. I Sverige kan kandidaterna ibland uppleva att de mer är till besvär för rekryteraren om man inte är rätt person för jobbet, till skillnad mot hur det ser utomlands, där har man en personlig rekryterare som faktiskt vill hitta ett jobb till kandidaten. Lite omvänt än i Sverige.För många annonser

Tillbaka till kommentarerna att det tar tid att söka jobb. Majoriteten av fokusgruppen anser att de inte har tid att läsa igenom alla jobbannonser som ligger ute på olika plattformar. Många hade föredragit om det fanns en tjänst som matchade cv:n mot alla de annonser som läggs ut. När vi frågade personerna i fokusgruppen om varför man inte aktivt söker nya jobb så blev svaret att man är tillräckligt nöjd med sitt nuvarande jobb och inte orkar lägga tid på att söka nya jobb. Det tar helt enkelt för mycket tid.Sammanfattning

Många företag upplever att det har svårt att hitta rätt kompetens och att få relevanta ansökningar till de tjänster man har ute. Självklart spelar den låga arbetslösheten stor roll i denna fråga. I maj 2018 var arbetslösheten 6,5% vilket brukar benämnas som en ohälsosam nivå; vi behöver en viss nivå av arbetslöshet för att arbetsmarknaden ska må bra. Men det är inte bara den låga arbetslösheten som påverkar svårigheten att få sökande kandidater. Att det är tidskrävande och alldeles för långa rekryteringsprocesser gör att man inte söker nytt jobb om man har ett som man trivs med. Kandidaterna upplever dessutom många företag som kräsna, vilket gör att de sållar bort sig själva och gör inte ens en ansökan.

Tid är pengar, och dagens kandidater har inte den tid det tar att söka jobb. Det behövs hjälpmedel till att navigera i den djungel av jobb som finns på internet. Kandidaterna vill dessutom ha något för den tid som de lägger in i rekryteringsprocessen. En förändring måste ske, både ur företagens synpunkt men inte minst ur kandidaternas.

Vi på Work and Passion vill hjälpa både kandidat och företag att effektivisera rekryteringsprocessen. Vi känner till problemet för kandidaterna att det tar alldeles för lång tid att söka jobb, och företagens problem med att de inte får relevanta ansökningar. Därför utvecklade vi vår matchningsrobot som snabbt och enkelt hjälper oss att matcha rätt kandidat till rätt tjänst. Kandidaterna registrerar sin profil på vår hemsida, den sköter vi jobbsökandet åt dem..