Bristyrken 2018 | Work and Passion

Att vara verksam inom rekryteringsbranschen är minst sagt intressant. Det är en utmanande bransch som ständigt förändras. Vilket är det mest effektiva sätt att rekrytera på? Hänger vi med i den digitala utvecklingen som sker inom de andra branscherna? Hur har HR-personalens arbete förändrats de senaste åren? Vilka är dagens bristyrken? Frågorna är många. Vi har läst lite rapporter och artiklar som kan svara på några av alla dessa frågeställningar.Från administrativ till strategisk

Tillvägagångssättet att hitta rätt kompetens idag, ser såklart annorlunda ut nu än vad det gjorde för några år sedan. HR och rekryterare generellt har gått från en mer administrativ roll till en aktiv och säljande roll. Att aktivt söka upp kandidater framför allt via LinkedIn är numera en hygienfaktor. För cirka fyra år sedan såg det helt annorlunda ut, då var inte kvalitativa ansökningar ett problem i samma utsträckning som det är idag. Att rekryterare länge har letat efter IT/teknik-kompetens är inget nytt, men det som skiljer sig markant idag sedan tidigare är att också mindre kvalificerade jobb är svårt att hitta kandidater till. De kräver många timmars letande och skickligt headhuntingarbete. Blickar vi tillbaka 10-20 år var ordet ”headhunting” mer förknippat till vd-rekryteringar. Idag är det ett vedertaget begrepp som även inkluderar att hitta ekonomiassistenter och administratörer för att ge några exempel.Rekryteringsbolagens vara eller inte vara

En annan intressant debatt är huruvida rekryteringsbolag kan hjälpa företag med just specialisttjänster eller IT-rekryteringar? Självklart innebär det en stor kostnad att rekrytera en systemutvecklare, ofta runt 80 000-150 000 kr. Startavgift på 30-50% av rekryteringsarvodet är inget ovanligt att betala, trots att du egentligen inte har några garantier. Företag börjar i högre utsträckning värdera tid vs. kostnad för extern rekrytering. Hur mycket tid tar det att hitta rätt kompetens, klarar vi av det själva? Det vi märkt är att många större bolag anställer egna tech-rekryterare istället för att köpa in rekryteringstjänster. Det beror inte bara på kostnaden utan också på kvaliteten på kandidaterna och vem som har bäst möjlighet att sälja in företaget/tjänsten till kandidaten. Vem har bäst möjlighet, det rekryterande företag eller en anlitad rekryteringsfirma? Läs gärna en intressant artikel som tar upp ämnet "behövs verkligen rekryteringsfirmor".Bristyrken, senaste rapporten från AF

Årligen sammanställer Arbetsförmedlingen en rapport om arbetsmarknadens framtidsutsikter. Rapporten visar vilka yrken som är de mest eftertraktade för tillfället men även på fem års sikt. År 2018 är chansen till jobb stora inom flera områden men brist råder på kandidater med utbildning. Idag är utbildning på gymnasienivå ett lägsta krav för att få en etablering på arbetsmarknaden menar Annelie Almérus analytiker på Arbetsförmedlingen. Den svenska arbetsmarknaden är kvalificerad och arbetsgivarna kräver nästan alltid minst en gymnasieutbildning. Detta gäller även inom allt fler yrken där utbildningskraven traditionellt sett har varit låga. Samtidigt har den stigande bristen på arbetskraft skapat möjligheter för allt fler att etablera sig på arbetsmarknaden. Områden där behov av att rekrytera bedöms vara som störst är:

  • Data/IT
  • Tekniskt och naturvetenskapligt arbete
  • Administration, ekonomi och juridik
  • Hälso- och sjukvård
  • Installation, drift och underhåll
  • Bygg- och anläggning
  • Pedagogiskt arbete
  • Hotell, restaurang och storhushåll
  • Socialt arbete
”Allt färre av de arbetssökande har dock den kompetens som efterfrågas av arbetsgivarna och inslaget av korttidsutbildade i arbetslöshetsstrukturen ökar.” Prognos 2017-2019

Bristen på arbetskraft blir allt tydligare, och det blir svårare och tuffare att rekrytera för arbetsgivare. Den sökta kompetensen uteblir allt oftare vilket leder till att arbetsgivarna sänker kraven på erfarenhet och utbildning. Gymnasieutbildning är dock fortfarande många gånger ett krav.

Work and Passion hjälper företag att hitta rätt kompetens. Vi är en förmedlingstjänst som vill effektivisera rekryteringsprocessen, både gällande tid och pengar. Vi förenklar processen genom att matcha utmärkta kandidater till just ditt företags behov. Du sköter själv intervjuer, just för att du är den som bäst kan sälja in företaget och bestämma om kandidaten skulle passa in i just ert företags kultur.