5 tips till att välja rätt rekryteringsbolag | Work and Passion

5 tips till att välja rätt rekryteringsbolag

5-tips-till-att-välja600x400

Hur många gånger per dag brukar det ringa en säljare från ett rekryteringsbolag? Det varierar så klart men det är en bransch som verkligen har växt senaste tjugo åren. Enligt statistik från Almega finns drygt 600 medlemsföretag inom rekrytering, bemanning och omställning. Branschen har över 80 000 årsanställda och tillsätter över 250 000 personer i sysselsättning. Branschen omsätter över 35 miljarder kronor, där 30 av dessa miljarder omsätts av de 35 största bolagen. Rekryteringsbranschen är under hög konkurrens och bolagen krigar om kunderna. Idag befinner sig Sverige i en högkonjunktur vilket såklart innebär goda tider för rekryteringsbolagen i kombination med hur svårt det är att hitta kompetens för bolagen. Det är inte alltid självklart vilket av alla bolagen man ska välja att köpa tjänster av. Vi på Work and Passion har fem tips som vi vill dela med oss av.


1. Engagemang

Att man ska känna engagemang är inte unikt för just rekryteringshjälp, men det är otroligt viktigt att känna för sin leverantör. Kundansvarig säljare/rekryterare måste vilja förstå din organisation och vad ni har för utmaningar, behov eller önskemål om framtiden. Det är extra viktigt då rekryteringsbolaget i sin tur ska förmedla känslan vidare till potentiella kandidater. Är rekryteraren engagerad och framförallt kan hitta usp:arna för att sälja in tjänsten till kandidaten kommer chansen att öka att ni får både rätt kandidater men framförallt fler kandidater presenterade.


2. Öppen dialog - givande och tagande

Rekrytering är otroligt komplext; flera parter ska komma överens om detaljer, det ska vara rätt tajming och det finns många privata detaljer som ska falla på plats. Att byta jobb involverar t.ex. flera familjemedlemmar och det kan hända många saker på vägen. Det viktigaste för dig som köpare av rekryteringstjänster är att vara så transparent som möjligt om vad det innebär att arbeta på företaget och i teamet. Vad är positivt/negativt med tjänsten/arbetsplatsen. Det är farligt om du säljer in ditt företag för mycket och lovar guld och gröna skogar, det kommer bara ta er tid vid intervjuerna eller i värsta fall när personen har börjat, att förväntansgraden inte stämmer överens med verkligheten.

Gör dig tillgänglig som chef, du måste vara flexibel och hjälpa rekryteringsbolaget att vara mottaglig i kandidatpresentationerna. Det värsta som finns är när en kandidat är presenterad och det tar en vecka att få återkoppling. Då spiller ni varandras tid. Viktigt är att tänka på att saker kan gå fel, fel typ av kandidat vid intervju, kandidater hoppar av i sista sekund eller att rätt kandidater överhuvudtaget inte presenteras. Om du känner rekryteringsbolagets engagemang kommer ni kunna hantera ovan utmaningar och stärka er relation.


3. Prisvärdighet

Ja, vad är prisvärt. Svaret får du efter att ni utvärderat samarbetet eller första rekryteringsprocessen. Dock ska du alltid fundera på vad rekryteringsbolaget utlovar? Vad har de för nätverk idag? Det är en svår fråga att bedöma om du inte ber om referenser eller tidigare slutförda rekryteringar. Många säljaren menar att de har 100 000 kandidater i sin databas. Hur ska företaget kunna hantera en sådan mängd. En relevant motfråga är – ”hur många av dessa kandidater har ni god relation med” eller ”hur många kandidater söker efter en liknande tjänst idag eller senaste tre månaderna”?

Jag tycker att tidsplanen är viktigt att diskutera, vad kan jag förvänta mig första, andra, tredje månaden osv. Sätt ett mål på hur många kandidater de säger sig kunna leverera. Självklart handlar det om svårighetsgraden på rekryteringen, det är skillnad på en receptionist och en systemutvecklare. De flesta rekryteringsbolag arbetar med 30% i startavgift (vid uppstart) – fråga hur många searchtimmar de kommer lägga ned och vilka annonseringskanaler som ingår. Därefter betalar du en presentationsavgift på 30% (när bolaget presenterar den första kandidaten) och slutligen 40% när ni anställer personen.

En annan viktig fråga är hur lång garantitid som ingår i priset. Har företaget en rekryteringsgaranti signalerar det seriositet. En måttstock är tre månader för en traditionell kontorstjänst och sex månader för specialister och chefer. Det viktiga är att rekryteringsgarantin är ömsesidig, att rekryteringsföretaget gör om rekryteringsprocessen om kandidaten säger upp sig eller om ni som företag inte är nöjda. Sedan finns det gråzoner om en person inte trivs, men det får ni diskutera. Prisindikationen för en rekrytering är mellan 1.8 – 3.0 x månadslön. Sedan finns det flera aspekter att ta hänsyn till som arbetsort, kompetenser, lön osv. Dock skulle jag själv aldrig betala mer än 40 000 kr i startavgift, om jag inte är väldigt övertygad om att rekryteringsfirman kommer leverera.


4. Leverans - search/headhunting

Ett rekryteringsbolag som inte arbetar med search och uppsökande verksamhet av kandidater skulle jag välja bort direkt. En relevant fråga att ställa till rekryteringsbolaget är; hur i detalj arbetar ni med search/headhunting? Var hittar ni era kandidater och hur säkerställs att ni inte ringer på samma kandidater som övriga 800 rekryterings/konsultbolag i Stockholm. Efterfråga även om rekryteringsbolaget kan sammanställa vilka personer de varit i kontakt med: e-mail, telefon och såklart intervju. Ni har även chansen att få en liten marknadsundersökning om vad kandidaterna säger kring ert företag, vilket rykte har ni?


5. Konsultativ och rådgivande

Vem vill inte ha en leverantör som hjälper dig att bli framgångsrik. Vem vill inte ha en säljare som kommer med idéer som gör att du lyckas och blir företagets stjärna. Du ska ha ett utbyte med din leverantör som leder till framgång. Om det inte gör det, hitta en ny leverantör. En leverantör som inte försöker gå utanför boxen, som inte ställer svåra frågor, som inte vill utmana dig som kund, kommer inte bli långsiktigt.

Svårigheten med många rekryteringsbolag är att de arbetar med en kundansvarig och en rekryterare, här tycker jag att samspelet och samsynen där emellan är otroligt viktig. Rekryteraren måste vara lika intresserad, utmanande och engagerad som säljaren, annars kommer det inte bli bra. Innan du signerar något avtal, ska du träffa rekryteraren för en personlig presentation. Känner du engagemanget kommer det räcka långt, sen är det inte svårt att ”pruta” ned priserna en aning;).

Vi på Work and Passion har lång erfarenhet av rekryteringsbranschen och rekryteringsbolag. Vi kan både ses som konkurrenter men också som ett komplement till de klassiska rekryteringsbolagen. Vi hjälper företag med en av de mest tidskrävande delarna i rekryteringsprocessen, matchningen. Företag håller själva sina intervjuer för att de själva är de som kan avgöra om personen skulle passa i teamet och med kulturen.