Att hitta personal | Work and Passion

Att hitta personal

Vi har samlat fakta och tips i ett antal artiklar. Vi poängterar bland annat vikten av att rekrytera rätt, hur du skriver personligt till passiva kandidater samt redogör för bristyrken 2018.

8 attityder gentemot att digitalisera rekryteringen

När vi startade upp Work and Passion utgick vi från både kandidater och företags problematik gällande dagens arbetsmarknad och rekryteringsförfarande. Vi fick då hjälp av Josefin Koko Ekholm som gjorde en undersökning av företags attityder till att digitalisera rekryteringsprocessen. Utgångspunkten var att undersöka hur personer i ledande positioner uppfattar Work and Passions nya förmedlingstjänst inom HR-tech. Svaren i rapporten kommer från 13 stycken respondenter tillika beslutsfattare inom rekrytering. Majoriteten av respondenterna arbetar i Stockholm på mellanstora eller stora bolag med inriktning mot tjänstemän. Här följer en sammanfattning av denna rapport och undersökning som listar åtta stycken slutsatser.


Bristyrken 2018

Att vara verksam inom rekryteringsbranschen är minst sagt intressant. Det är en utmanande bransch som ständigt förändras. Vilket är det mest effektiva sätt att rekrytera på? Hänger vi med i den digitala utvecklingen som sker inom de andra branscherna? Hur har HR-personalens arbete förändrats de senaste åren? Vilka är dagens bristyrken? Frågorna är många. Vi har läst lite rapporter och artiklar som kan svara på några av alla dessa frågeställningar.


Kandidatens upplevelse att söka jobb 2018

Arbetsmarknaden har de senaste åren förändrats och det är inte alla gånger som rekryteringsprocesserna hängt med i dessa förändringarna. Det pratas ständigt om hur svårt det är att hitta rätt kompetens och vilka utmaningar företag möter. Inte riktigt lika stort fokus läggs på kandidaterna. Hur upplever kandidaterna dagens rekryteringsprocess? Hur är det att söka jobb 2018? Vi på Work and Passion var nyfikna på att ta reda på just detta; Hur ser kandidaternas upplevelse av att söka jobb ut idag?


5 uttjatade intervjufrågor - och hur du som rekryterare kan variera dessa

Såklart har kandidaten du ska intervjua läst på om vilka intervjufrågor som är de allra vanligaste, och troligtvis i förväg planerat sitt svar. Det är bra att kandidaten är väl förberedd men de klassiska frågorna kanske inte är så informativa och kanske heller inte ger de svaren du vill ha. Vi på Work and Passion har listat 5 vanliga frågor, och hur du kan omformulera dessa.


Att vara personlig mot passiva kandidater

En rekryterares vardag består av ett gäng utmaningar och möjligheter. Söka och kommunicera med passiva kandidater, skicka kalla meddelanden och ringa kalla samtal. Hur effektivt rekryterarens arbete blir beror på flera faktorer men en av dessa är hur väl rekryteraren anpassar sin kommunikation efter situation och kandidat. Det är lättare sagt än gjort, men här följer några tips på vad du kan tänka på när du tar kontakt med passiva kandidater.

Kontorets vara eller inte vara

Klassiska kontor har under en lång period blivit utmanade av mer moderna lösningar. Kontorslandskap är inte direkt något nytt, men aktivitetsbaserade kontor är inte riktigt lika vanligt. Dagens arbete har förändrats rätt mycket de senaste åren. Helt nya jobb har skapats, mer och mer digitaliseras. Konstigt vore det om inte kontoren också ändrades och fick nya funktioner och former. Den största förändringen är kanske att vi inte längre har egna kontor utan att vi sitter i kontorslandskap och aktivitetsbaserade kontor. Men vad är fördelarna och nackdelarna med de nya kontoren. Passar det alla personer? Passar det alla typer av yrkeskategorier? Vi försöker bena ut det i detta inlägg.


Säkerställ kandidatupplevelsen

Vi har tidigare skrivit om att kandidater upplever återkopplingen när de sökt ett jobb bristfällig. Det är vanligt att kandidaterna inte får ett bekräftelsemail om att företaget tagit emot ansökan, inte heller information om de är aktuella eller inte. Vid de fall som de får information om att de inte gått vidare får de än mer sällan veta varför de inte gått vidare. Vi vet att rekryterarna har fullt upp och att de vid vissa tjänster blir överrösta av ansökningar, många inaktuella dessutom. Men vi vet också vikten av att ändå ta sig tid till att återkoppla till varenda en. Så, lite tips på vad ni bör tänka på för att skapa en bättre kandidatupplevelse.


Vikten av att rekrytera rätt

Att rekrytera rätt är inte alltid så lätt. Det finns undersökningar som visar att endast 45 procent av de större bolagens rekryteringar blir mycket lyckade, alltså är det 55 procent som inte blir så lyckosamma som man önskat. 55 procent, mer än hälften! Att göra en felrekrytering kan kosta ett företag otroliga summor pengar, tid och framförallt energi. Det är urval, intervjuer, referenstagning och förhandlingar som ska göras. 700 000 är en summa som ofta anges när det pratas om kostnader för felrekryteringar, det är en rejäl summa. Men det är inte bara rent ekonomiskt som företag drabbas när det blir felrekrytering. Att rekrytera är att investera, och det handlar inte om en engångsinvestering.


5 tips till att välja rätt rekryteringsbolag

Hur många gånger per dag brukar det ringa en säljare från ett rekryteringsbolag? Ja, det varierar så klart men det är en bransch som verkligen har växt senaste tjugo åren. Enligt statistik från Almega finns drygt 600 medlemsföretag inom rekrytering, bemanning och omställning. Branschen har över 80 000 årsanställda och tillsätter över 250 000 personer i sysselsättning. Branschen som sådan omsätter över 35 miljarder kronor, så det finns pengar att dela på mellan bolagen. Dock omsätter de 35 största bolagen över 30 miljarder. Rekryteringsbranschen är under hög konkurrens och bolagen krigar om kunderna. Idag befinner sig Sverige i en högkonjunktur vilket såklart innebär goda tider för rekryteringsbolagen i kombination med hur svårt det är att hitta kompetens för bolagen. Det är inte alltid självklart vilket av alla bolagen man ska välja att köpa tjänster av. Vi har fem tips som vi vill dela med oss av.